Ryhmät

Joutjärven Kipinöiden syksyn 2022 löytyvät täältä ikäkausittain eriteltyinä.

Nykyisten jäsenten ilmoittautuminen ryhmiin tapahtuu elokuussa.  

Nykyiset jäsenet ovat etusijalla ryhmiin, ja heidän ilmoittautumisensa syksyn ryhmiin tapahtuu 8.-19.8.2022 Kuksassa osoitteessa kuksaan.fi/52866 Huomioittehan, että ajoissa ilmoittautumalla voitte varmistaa paikan ryhmässä.

Mikäli sinulle on epäselvää, mihin ryhmään sinun tulisi ilmoittautua, olethan ajoissa yhteydessä edelliseen ryhmänjohtajaasi.

Perustamme mielellämme lisää ryhmiä, jos innokkaita vapaaehtoisia ryhmänvetäjiä löytyy esimerkiksi partiolaisten vanhemmista. Aikaisempaa partiokokemusta ryhmänjohtamiseen ei tarvita ja koulutamme sekä tuemme uusia innokkaita johtajia. Ryhtymällä ryhmänjohtajaksi voitte varmistaa lapsellenne paikan partioryhmästä, jos ryhmässä ei ole tilaa voidaan jäseniä ottaa jonoon. 

Uusien jäsenten ilmoittautuminen

Avaamme uusien jäsenten ilmoittautumisen elokuun loppupuolella, aikaisintaan 21.8.2022, vain jos ryhmissä on tilaa tai jos lippukunnan toimintaan liittyy uusia aikuisia, jotka mahdollistavat partioharrastuksen. Mahdollisesta uusien jäsenten ilmoittautumisten vastaanottamisesta infotaan erikseen lippukunnan nettisivuilla sekä sosiaalisessa mediassa. Seuraattehan näitä kanavia.


Taulukosta näet kaikkien ryhmien kokoontumisajat ja -paikat. Yhdellä vaakarivillä on kyseisen kokoontumispaikan kaikki ryhmät. Mikään ryhmä ei kokoonnu perjantaisin.

KOLOMAANANTAITIISTAIKESKIVIIKKOTORSTAI
JOVI 17.30-18.30
Sudenpentulauma: Ketunpennut
18.00-19.30
Samoajavartio: Lahnat (joka toinen viikko)
18.00-19.30
Seikkailijajoukkue: Mansikit
KARISTO17.30-18.30
Sudenpentulauma: Oravat
18.00-19.30
Tarpojavartio: Eskat
18.00-19.30
Seikkailijajoukkue: Karviset
AHTIALA18.00-19.30
uusi samoajavartio: Lentävät lehmät
18.00-19.30
Seikkailijajoukkue: VTV
Kokoontumispaikkojen eli kolojen osoitteet löytyvät https://www.kipinat.fi/yhteystietoja/

Partion ikäkaudet

Suomessa partio-ohjelma on suunniteltu 7-22-vuotiaille eli kattamaan koko nuoruusvuosien kehityksen vuodet. Kohderyhmä jakautuu viiteen ikäkauteen, joissa kaikissa on huomioitu lapsen ja nuoren fyysinen sekä psyykkinen kehitys, jotta ohjelma olisi mahdollisimman mielenkiintoista ja kasvattavaa aina aikuisuuteen asti.

Ikäkaudet jakautuvat ryhmiin, joiden koot vaihtelevat muutamasta hengestä pariinkymmeneen. Ryhmät kokoontuvat viikoittain partiokololla tunnista puoleentoista tuntiin.

Sudenpennut (7-9-vuotiaat)

Sudenpennut ovat lippukuntamme nuorimpia partiolaisia. Heidän ohjelmaansa kuvastavat puuhaaminen, tarinat, tutustuminen, harjaantuminen sekä ohjeiden mukaan toimiminen. Ikäkausivastaavana toimii Katariina Sinivaara.

Seikkailijat (10-12-vuotiaat)

Seikkailijat harjoittelevat partiolaisen perustaitoja. Seikkailijaohjelmaa kuvaavat tekeminen, mallin mukaan toimiminen ja retket. Ikäkausivastaavana toimii Meea Kivi.  

Tarpojat (12-15-vuotiaat)

Tarpojaohjelmaa kuvastavat kokeileminen, tietojen ja taitojen syventäminen, kyky tehdä itsenäisemmin ja ryhmässä toisten kanssa todellisia haasteita. Ikäkausivastaavana toimii Oona Tuominen.

Samoajat (15-18-vuotiaat)

Toiminta on hyvin itsenäistä ja soveltavaa sekä vaatii vastuunkantamista. Ikäkausivastaavan toimii Tuikku Nurmilo.

Vaeltajat (18-22-vuotiaat)

Vaeltajaohjelmassa korostuvat pitkäjänteisyys sekä vastuunkantaminen myös muista. Ikäkausivastaavana toimii Mona Tienhaara.

Aikuiset (yli 22-vuotiaat)

Aikuiset toimivat lippukunnassa johtajina ja toiminnan mahdollistajina. Lisäksi lippukunnalla on oma aikuisille suunnattu ryhmä Jäätävät Jäkälät, joka pyrkii kokoontumaan n. kerran kuukaudessa. Tapaamiset ja ohjelma sovitaan yhdessä osallistujien kanssa. Tarkoituksena on tutustua muihin partiosta kiinnostuneisiin aikuisiin, ja opetella retkeilytaitoja kuten nuotion tekoa ja trangialla kokkausta retkeilyn lomassa. Ryhmänjohtajana toimivat Katariina Sinivaara ja Anni Niemi.