Ryhmät

Joutjärven Kipinöiden syksyn 2022 löytyvät täältä ikäkausittain eriteltyinä.

Nykyisten jäsenten ilmoittautuminen ryhmiin tapahtuu 1.-15.8. Kuksassa osoitteessa https://kuksaan.fi/43277

Partiosta kiinnostuneille järjestetään tutustumisilta tiistaina 24.8.2021. Luvassa on partiomaista tekemistä Joutjärven
kirkolla, sekä tietoa partioharrastuksesta. Tapahtuman yhteydessä voi myös ilmoittautua mukaan lippukunnan toimintaan.

Vaihtoehtoisesti uudet jäsenet voivat ilmoittautua lippukuntaan ja ryhmään täyttämällä jäsenhakemuksen: https://www.kipinat.fi/toiminta/liity-jaseneksi/. Jäsenhakemuksen jälkeen jäsenrekisterinhoitajamme Katariina ottaa ilmoittautuneisiin yhteyttä. Huomioittehan, että kaikissa ryhmissä ei välttämättä ole tilaa uusille jäsenille. Mikäli sopivaa ryhmää ei tällä hetkellä olisikaan, voitte kuitenkin ilmoittautua jonoon, jolloin jäsenrekisterinhoitaja on yhteydessä, kun paikka ryhmästä vapautuu.

Perustamme mielellämme lisää ryhmiä, jos innokkaita vapaaehtoisia ryhmänvetäjiä löytyy esimerkiksi partiolaisten vanhemmista. Aikaisempaa partiokokemusta ryhmänjohtamiseen ei tarvita ja koulutamme sekä tuemme uusia innokkaita johtajia. 


Taulukosta näet kaikkien ryhmien kokoontumisajat ja -paikat. Yhdellä vaakarivillä on kyseisen kokoontumipaikan kaikki ryhmät. Mikään ryhmä ei kokoonnu perjantaisin.

KOLOMAANANTAITIISTAIKESKIVIIKKOTORSTAI
JOVI 17.30-18.30
Rajut sudet
18.00-19.30
Lahnat (joka toinen viikko)
17.30-19.00
Suklaahirmut
18.00-19.30
Mansikit
19.00-20.30
Palikat
KARISTO18.00-19.30
Eskat
18.00-19.00
Ilvekset
18.00-19.30
Selviytyjät
KUNNAS18.00-19.00
Saturnus
17.00-18.30
Feeniksit
AHTIALA17.00-18.00
Sudet ulvoo
18.00-19.30
Lentävät lehmät
18.00-19.30
Valomiekoilla taistelevat vegenakit
Kokoontumispaikkojen eli kolojen ositteet löytyvät https://www.kipinat.fi/yhteystietoja/

Partion ikäkaudet

Suomessa partio-ohjelma on suunniteltu 7-22-vuotiaille eli kattamaan koko nuoruusvuosien kehityksen vuodet. Kohderyhmä jakautuu viiteen ikäkauteen, joissa kaikissa on huomioitu lapsen ja nuoren fyysinen sekä psyykkinen kehitys, jotta ohjelma olisi mahdollisimman mielenkiintoista ja kasvattavaa aina aikuisuuteen asti.

Ikäkaudet jakautuvat ryhmiin, joiden koot vaihtelevat muutamasta hengestä pariinkymmeneen. Ryhmät kokoontuvat viikoittain partiokololla tunnista puoleentoista tuntiin.

Sudenpennut (7-9-vuotiaat)

Sudenpennut ovat lippukuntamme nuorimpia partiolaisia. Heidän ohjelmaansa kuvastavat puuhaaminen, tarinat, tutustuminen, harjaantuminen sekä ohjeiden mukaan toimiminen. Ikäkausivastaavana toimii Katariina Sinivaara.

Seikkailijat (10-12-vuotiaat)

Seikkailijat harjoittelevat partiolaisen perustaitoja. Seikkailijaohjelmaa kuvaavat tekeminen, mallin mukaan toimiminen ja retket. Ikäkausivastaavana toimii Meea Kivi.  

Tarpojat (12-15-vuotiaat)

Tarpojaohjelmaa kuvastavat kokeileminen, tietojen ja taitojen syventäminen, kyky tehdä itsenäisemmin ja ryhmässä toisten kanssa todellisia haasteita. Ikäkausivastaavana toimii Oona Tuominen.

Samoajat (15-18-vuotiaat)

Toiminta on hyvin itsenäistä ja soveltavaa sekä vaatii vastuunkantamista. Ikäkausivastaavan toimii Tuikku Nurmilo.

Vaeltajat (18-22-vuotiaat)

Vaeltajaohjelmassa korostuvat pitkäjänteisyys sekä vastuunkantaminen myös muista. Ikäkausivastaavana toimii Mona Tienhaara.

Aikuiset (yli 22-vuotiaat)

Aikuiset toimivat lippukunnassa johtajina ja toiminnan mahdollistajina. Lisäksi lippukunnalla on oma aikuisille suunnattu ryhmä Jäätävät Jäkälät, joka pyrkii kokoontumaan n. kerran kuukaudessa. Tapaamiset ja ohjelma sovitaan yhdessä osallistujien kanssa. Tarkoituksena on tutustua muihin partiosta kiinnostuneisiin aikuisiin, ja opetella retkeilytaitoja kuten nuotion tekoa ja trangialla kokkausta retkeilyn lomassa. Ryhmänjohtajana toimii Eija Mutanen.