Ryhmät

Joutjärven Kipinöiden viikkotoiminta jatkuu viikolla 3 (18.1.2021 alkava viikko). Asiasta tiedotetaan jäsenistölle tarkemmin viimeistään keskiviikkona 13.1.

Uudet partiolaisetkin ovat tervetulleita mukaan, mikäli tilaa ryhmistä löytyy. Vapaita paikkoja voi tiedustella sähköpostitse (joutjarvenkipinat@gmail.com).


Suomessa partio-ohjelma on suunniteltu 7-22 -vuotiaille eli kattamaan koko nuoruusvuosien kehityksen vuodet. Kohderyhmä jakautuu viiteen ikäkauteen, joissa kaikissa on huomioitu lapsen ja nuoren fyysinen sekä psyykkinen kehitys, jotta ohjelma olisi mahdollisimman mielenkiintoista ja kasvattavaa aina aikuisuuteen asti.Ikäkaudet jakautuvat ryhmiin, joiden koot vaihtelevat muutamasta hengestä pariinkymmeneen. Ryhmät kokoontuvat viikoittain partiokololla tunnista puoleentoista tuntiin.

Sudenpennut ovat lippukuntamme nuorimpia partiolaisia. Heidän ohjelmaansa kuvastavat puuhaaminen, tarinat, tutustuminen, harjaantuminen sekä ohjeiden mukaan toimiminen. Ikäkausivastaavana toimii Sirpa-Liisa Saaristo.Seikkailijat (10-12-vuotiaat)
Seikkailijat harjoittelevat partiolaisen perustaitoja. Seikkailijaohjelmaa kuvaavat tekeminen, mallin mukaan toimiminen ja retket. Ikäkausivastaavana toimii Oona Tuominen.

Tarpojat (12-15-vuotiaat)
Tarpojaohjelmaa kuvastavat kokeileminen, tietojen ja taitojen syventäminen, kyky tehdä itsenäisemmin ja ryhmässä toisten kanssa todellisia haasteita. Ikäkausivastaavana toimii Iida Lilleberg.

Samoajat (15-18-vuotiaat)
Toiminta on hyvin itsenäistä ja soveltavaa sekä vaatii vastuunkantamista. Ikäkausivastaavan toimii Helmi Lilleberg.

Vaeltajat (18-22-vuotiaat)
Vaeltajaohjelmassa korostuvat pitkäjänteisyys sekä vastuunkantaminen myös muista. Ikäkausivastaavana toimii Mona Tienhaara.

Aikuiset (yli 22-vuotiaat)
Aikuiset toimivat lippukunnassa johtajina ja toiminnan mahdollistajina. Lisäksi aikuisille järjestetään omaa toimintaa ja koulutuksia.

Perustamme mielellämme lisää ryhmiä, jos innokkaita vapaaehtoisia ryhmänvetäjiä löytyy esimerkiksi partiolaisten vanhemmista. Aikaisempaa partiokokemusta ryhmänjohtamiseen ei tarvita ja koulutamme sekä tuemme uusia innokkaita.